KOSGEB Sık Sorulan Sorular

KOSGEB, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişmesi, rekabet gücünün artırılması, üretim yapısının modernize edilmesi ve yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması için destekler sunar.

KOSGEB, işletmelerin teknoloji yatırımları, inovasyon faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gibi birçok alanda destek verir. Bu destekler arasında hibe, faizsiz kredi, faizli kredi, geri ödemesiz destek, danışmanlık hizmetleri gibi seçenekler bulunur.

KOSGEB desteklerinden, KOBİ kapsamında olan ve faaliyetlerini Türkiye’de sürdüren işletmeler yararlanabilir.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için, işletmelerin vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi gibi belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bazı destekler için ise işletmelerin finansal raporları, proje detayları ve diğer belgeler sunması gerekebilir.

KOSGEB destekleri için başvurular, KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilir. Başvuru süreci detayları, desteklerin şartları ve diğer bilgiler de yine bu sitede yer almaktadır.

KOSGEB hibe desteği, işletmelerin belirli projeleri için sağlanan ve geri ödemesi olmayan bir destektir. Bu destek sayesinde işletmeler, yeni ürünler geliştirebilir, üretim süreçlerini modernize edebilir veya pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir.

KOSGEB faizsiz kredi desteği, işletmelerin belirli projeleri için sağlanan ve geri ödemesi olmayan bir kredi desteğidir. Bu destek sayesinde işletmeler, faiz ödemeleri yapmadan projelerini hayata geçirebilirler.

KOSGEB faizli kredi desteği, işletmelerin belirli projeleri için sağlanan ve geri ödeme şartı olan bir kredi desteğidir. Bu destek sayesinde işletmeler, uygun faiz oranlarıyla projelerini hayata geçirebilirler.

KOSGEB geri ödemesiz destek, işletmelerin belirli projeleri için sağlanan ve geri ödemesi olmayan bir destektir. Bu destek sayesinde işletmeler, yeni ürünler geliştirebilir, üretim süreçlerini modernize edebilir veya pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir.

KOSGEB danışmanlık hizmetleri, işletmelerin belirli konularda uzman kişilerden danışmanlık almasını sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde işletmeler, iş stratejileri, pazarlama faaliyetleri, finansal yönetim gibi konularda uzman kişilerden destek alabilirler.

KOSGEB destekleri için başvuru süreleri, her destek için farklıdır. Desteklerin başvuru süreleri, KOSGEB’in resmi web sitesinde yer alan duyurular bölümünde ilan edilir.

KOSGEB destekleri için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak bazı destekler için, işletmelerin proje hazırlama maliyetleri gibi harcamaları olabilir.

KOSGEB destekleri için başvurulduktan sonra sonuç alma süresi, her destek için farklıdır. Başvuru sonuçları, KOSGEB’in resmi web sitesinde ilan edilir.

KOSGEB destekleri için yapılan başvurular, belirli şartlara uygun olmadığı takdirde reddedilebilir. Bunlar arasında, işletmenin KOBİ kapsamı dışında kalması, belirli finansal koşulları sağlayamaması veya proje detaylarının yeterince açık olmaması gibi durumlar yer alabilir.

KOSGEB destekleri, hibe ve geri ödemesiz destekler dışında geri ödeme şartı olan desteklerdir. Bu nedenle, işletmeler aldıkları kredi veya diğer destekler için geri ödeme yapmak zorundadır.

KOSGEB destekleri için başvuru yapmak için, işletmelerin vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi gibi belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bazı destekler için ise işletmelerin finansal raporları, proje detayları ve diğer belgeler sunması gerekebilir.

KOSGEB destekleri için kabul edilen projeler, işletmelerin teknoloji yatırımları, inovasyon faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gibi birçok alanda olabilir. Ancak kabul edilen projeler, destek şartlarına uygun olmalıdır.

KOSGEB desteklerinden yararlanan işletmelerin sonuçları, işletmenin hedeflerine ve projelerine bağlı olarak farklı şekillerde ölçülebilir. Örneğin, yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi veya üretim süreçlerinin modernize edilmesi gibi sonuçlar, işletmenin başarısını gösterir.

KOSGEB destekleri için başvuru yapmak için en az son iki yıla ait vergi beyannameleri gereklidir.

KOSGEB destekleri hakkında daha fazla bilgi, KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden veya KOSGEB İl Müdürlükleri aracılığıyla alınabilir.