Yatırım Teşvik Sık Sorulan Sorular

Yatırım Teşvik Belgesi, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara sağlanan bir teşvik belgesidir. Bu belge, yatırım yapacak olan kişi ya da kuruluşlara vergi indirimleri, kredi faiz desteği, sigorta primi desteği, arsa tahsisi gibi birçok teşvik imkanı sunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek kişiler ile tüzel kişiliklere verilmektedir. Ayrıca, bu belge, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren her işletmeye verilebilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak için yatırım yapılacak olan ildeki İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları ve Ticaret Odaları’na başvurabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi’nden faydalanmak için, yatırımın bölgesel teşvikler kapsamında olması ve yatırımın belli bir tutarın üzerinde olması gerekmektedir. Belge sahibi olan kişi ya da kuruluşlar, vergi indirimi, sigorta primi desteği, kredi faiz desteği, arsa tahsisi ve vergi muafiyeti gibi birçok teşvik imkanından faydalanabilirler.

Evet, mevcut tesisler için de teşviklerden faydalanmak mümkündür. Mevcut bir tesisin modernizasyonu veya kapasite artırımı gibi yatırımlar için de Yatırım Teşvik Belgesi alınabilir.

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı 1 milyon TL’dir.

Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 500 bin TL’dir.

Bölgesel Teşvikler kapsamında yatırım yapacak olanlar için asgari sabit yatırım tutarı, yatırım yapılacak bölgeye göre değişmektedir.

Hayır, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında taşıt araçları teşvik edilmemektedir.

Öncelikli yatırım konuları, yerli üretim, ihracat, Ar-Ge çalışmaları, enerji verimliliği, çevre dostu teknolojiler ve istihdamı arttıran yatırımlardır.

Evet, gemi inşa yatırımları için özel destekler sağlanmaktadır.

Evet, Yatırım Teşvik Belgesi süresi, yatırımın özelliklerine göre belirlenir. Ancak, yatırımın süresi uzatılabilir.