TSE-İSO-CE Sık Sorulan Sorular

Bir ürün, hizmet veya yönetim sistemi için uygunluk değerlendirmesi sağlayan bir değerlendirme sürecidir.

TSE, Bureau Veritas, SGS veya TÜV Rheinland gibi örnekler belgelendirme yapabilir.

Yönetim sistemi belgeleri, belgelendirme kuruluşları tarafından verilir.

Belgelendirme, belgelendirme kuruluşları tarafından yapılır. Belgelendirme süreci, uygunluk değerlendirmesi, belge düzenleme ve belge kontrol işlemlerinden oluşur.

Aşama 1 denetiminin sahada veya masa başında yapılması kararı, belgelendirme kuruluşunun tercihine göre belirlenir.

Denetim süresi, kuruluşun büyüklüğüne, faaliyetlerine ve uygunluk değerlendirmesi için gereken diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Uygunsuzluklar tespit edildiğinde, kuruluşa bir düzeltici eylem planı hazırlaması için bir süre verilir. Düzeltici eylem planı, uygunsuzlukların giderilmesini ve benzer sorunların tekrarlanmasını önlemeyi amaçlar.

Yönetim sistemi belgeleri, belgelendirme kuruluşunun belirlediği belirli bir süre boyunca geçerlidir.

Evet, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ve ISO 45001 standartları aynı anda uygulanabilirler.

CE işareti, Avrupa Birliği ülkelerinde satılan ürünler için bir uygunluk işaretidir.

Hayır, Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yapmak için, ilgili ürünlerin CE işareti taşıması gerekmektedir.

Akreditasyon, bir kuruluşun, belirli bir alanda belirli bir standarda uygun olduğunu doğrulayan bir değerlendirme sürecidir.

TÜRKAK, Türkiye’de akreditasyon işlemlerini yürüten ve akreditasyon alanındaki tüm işlemleri koordine eden bir kuruluştur.

Standard hazırlayacak kuruluşlar arasında ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ASTM International (Amerikan Malzeme ve Test Kuruluşu) veya IEEE (Enstitü Elektrik ve Elektronik Mühendisleri) gibi örnekler bulunur.

EN, Avrupa Standartı anlamına gelir.

Standardizasyon, bir ürün, hizmet veya süreç için ortak bir dil, ölçüm veya tasarım sağlamak amacıyla yapılan bir süreçtir.