ISO-TSE-CE Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, hizmet veya üretim sektöründeki bir firmanin kalite performansını artırmak için asgari olarak nelerin yapılması gerektiğini standarda bağlayan bir sistemdir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmakla kuruluş çalısma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adım atmış olur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki şartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yöneldiğini gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirleyen uluslararası geçerliliğe sahip önemli bir argüman özelliği taşımaktadır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan 9000 standart serisinden uygunluk değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek tek standarttır. ISO 9001 aynı zamanda, ISO 13485 (medikal cihazlar), TS 16949 (otomotiv), AS/EN 9100 (havacılık ve uzay) gibi sektöre özel standartların ve çok yaygın kullanılan OHSAS 18001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri standartlarının da temelini oluşturur.

Gelişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kalite yönetim sistemi iso 9001 : 2008 standardı, 2015 yılında revize edilmiştir.  Standardın yeni revizyonu; kalite yönetim sistemini uygulayan kuruluşlar için “risk bazlı düşünme” bakış açısını katarak mevcut iş süreçlerinin kalite yönetim süreçleriyle bütünleştirilmesini amaçlayan bir yapıya ulaşmıştır.

ISO 9001:2008 sertifikasını almış kuruluşlar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar iso 9001 : 2015 standardına geçişlerini tamamlamak zorundadırlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişmesini sağlar.
 • Her büyüklükte işletme ve her tip ürüne uygulanabilir.
 • Kârin, verimliliğin ve pazar payınin artmasını sağlar.
 • Kurumun imajini güçlendirir.
 • Etkin bir yönetim sağlar.
 • Maliyetlerin azalmasını sağlar.
 • Ürün/hizmet  güvenirliliğini sağlar.
 • İhracatta ve iç pazarda ürünün müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar.
 • Çalışanların memnuniyetini artırır.
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi gerçeklestirir.
 • Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.
 • Tüm faaliyetlerde izleme ve kontrolü sağlar.
 • İadelerin azalmasını sağlar.
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artması ile daha fazla müşteri kazandıran bir sistemdir.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.

İSO 9001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden Oluşmaktadır.

1 KAPSAM

2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3 TERİMLER TARİFLER

4 KURULUŞ BAĞLAMI

4.1 Organizasyon ve yapısını anlama

4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme

4.4 Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

5 LİDERLİK

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Kalite Politikası

5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 PLANLAMA

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama

6.3 Değişikliklerin Planlaması

7 DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilikler

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8 OPERASYON

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti

8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi

8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması

8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması

8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü

9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1 İç denetim

9.2 Yönetim Gözden Geçirilmesi

10 İYİLEŞTİRME

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; güvenli gıda üretmek amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Hammaddenin temininden ürünün ambalaj seçimi ve son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

ISO 22000 standardının temel yaklaşımı; güvenli gıda üretmek ve üretimi etkileyen işletmenin altyapısı, personel ve ekipmanlarını da kontrol altında tutmaktadır. Sadece gıda güvenliğini değil; üretimde de kaliteyi arttırdığı için firmalar tarafından tercih edilmektedir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerin en üst düzeyde karsilanmasinin yaninda tüketici kendisine, yasadigi çevreye ve dünyasina deger verilmesini istemekte ve piyasada bunu sorgulamaktadir. Bu gelismeler kuruluslarin çevre ile etkilesimlerini kontrol altinda tutabilmelerini ve çevre icraat ve basarilarini sürekli iyilestirebilmelerini saglayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulundugu gerçegini ortaya çikarmistir.

ISO 14001 Standardı çevrenin koruması, kirliliğin önlenmesi, atıkların en aza indirilmesini ve enerji ve malzeme tüketiminin azaltılmasını hedefleyen uygulamaları entegre etmek için sistematik bir çerçeve sunar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dogal yapi ve çevre özelliklerinin korunmasi için atilan bir adimdir. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne sekilde gelistirilmesi gerektigini belirleyen, her tür kurulusa uygulanabilen uluslararasi bir standarttir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardindan sonra Uluslararasi kuruluslarda taninmasi ve uygulanmasi çok hizli olmustur.

Gelişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standardı, 2015 yılında revize edilmiştir.

ISO 14001:2004 sertifikasını almış kuruluşlar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar ISO 14001:2015 standardına geçişlerini tamamlamak zorundadırlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Uluslararası rekabette avantaj sağlaması.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
 • Kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar.
 • Kaynakların etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).

ISO 14001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden Oluşmaktadır.

0.Giriş

0.1.Arka Plan

0.2.Çevre Yönetim Sisteminin Amacı

0.3.Başarı faktörleri

0.4.Planla-Uygulama-Kontrol Et-İyileştir Modeli

0.5.Bu Uluslararası Standardın İçerik Yapısı

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar

3.Terimler ve Tarifler

3.1.Liderlikle İlişkili Terimler

3.2.Planlama İle İlişkili Terimler

3.3.Destek ve Operasyon ile İlişkili Terimler

3.4.Performans Değerlendirme ve Gelişme ile İlişkili Terimler

4.Kuruluşun Bağlamı

4.1.Kuruluş ve Kuruluşun Bağlamını Anlama

4.2.İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Anlama

4.3.Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirleme

4.4.Çevre Yönetim Sistemi

5.Liderlik

5.1.Liderlik ve Taahhüt

5.2.Çevresel Politika

5.3.Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6.Planlama

6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.1.1.Genel

6.1.2.Çevresel Bakış

6.1.3.Uyum Zorunluluğu

6.1.4.Faaliyet Planlama

6.2.Çevre Hedefleri ve Hedeflere Ulaşmak için Planlama

6.2.1.Çevre Hedefleri

6.2.2.Çevre Hedeflerine Ulaşmak için Planlama Faaliyeti

7.Destek

7.1.Kaynaklar

7.2.Yetkinlik

7.3.Farkındalık

7.4.İletişim

7.4.1.Genel

7.4.2.İç İletişim

7.4.3.Dış İletişim

7.5.Dokümante Bilgi

7.5.1.Genel

7.5.2.Oluşturma ve Güncelleme

7.5.3.Dokümante Bilginin Kontrolü

8.Operasyon

8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.2.Acil Duruma Hazırlık ve Tepki

9.Performans Değerlendirme

9.1.İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme

9.1.1.Genel

9.1.2.Uygunluğun Değerlendirilmesi

9.2.İç Tetkik

9.2.1.Genel

9.2.2.İç Tetkik Programı

9.3.Yönetimin Gözden Geçirmesi

10.İyileştirme

10.1.Genel

10.2.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.3.Sürekli İyileştirme

AKREDİTASYONLAR

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 ISO (Uluslar arası Standard Organizasyonu) tarafından ISO ve IEC teknik komitelerinin işbirliği ile ISO/IEC JTC 1 Teknik Komitesi tarafından oluşturulmuş standarttır.

ISO 27001 sertifikasyonu, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur.

Bu model sayesinde kurumlar, bilgi alt yapılarını tanımlar, olası tehlikeleri sezinler ve analiz eder ve bu risklerin karşılarına çıkması halinde uygulanacak ve uygulanmayacak kontrol sistemine karar verir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, özellikle kurumsallaşma süreci içerisinde olan kurum ve kuruluşlar için yönetim sistemlerinin en önemli unsurudur.

Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001 BGYS Standardının Tarihçesi

ISO/IEC 17799 revize edildi – Haziran 2005 (ISO/IEC 27002 olarak 2007’de numaralandırıldı)
ISO/IEC 27001 revize edildi – Ekim 2005
Standardın 2013 Revizyonu olan ISO/IEC 27001:2013, 2013 yılının Ekim ayı içerisinde ISO tarafından yayınlanmıştır.

Neden TS ISO 27001?

Merkezi güvenlik sisteminde gerçek anlamda güvenliğin oturtulabilmesi için şirketler, ISO 27001 standartında belirtilen bilgi güvenliği yönetim sistemini kurarak gerçek risklerini saptayabilir ve bu risklerin giderilmesi için gereken teknoloji, politika ve prosedürleri devreye alabilirler.

Bu sayede güvenlik yönetim sistemi olarak oluşturulan ve yalnızca teknoloji ile değil aynı zamanda tüm şirket çalışanlarının da uyguladığı iş süreçleri ile de devamlı sağlıklı bir şekilde sağlanabilir.

ISO 27001:2013 Standartının Madde Başlıları

 0 Giriş

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar

3 Tanımlar ve terimler

4 Kuruluşun Yapısı

4.1 Kuruluşu ve yapısını anlama

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4.3 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamının belirlenmesi

4.4 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Politika

5.3 Görev, sorumluluk ve yetki

6 Planlama

6.1 Risklere ve Fırsatlara Yönelik Eylemler

6.2 Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Planlama

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante Bilgi

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi

8.3 Bilgi güvenliği risk işleme

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.2 İç denetim

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

10 İyileştirme

10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.2 Sürekli iyileştirme

Ek A Kontrol amaçları ve kontroller
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları

 • Bilgi varlıklarına yönelik tehditlere karşı önlemler alır.
 • Riskler analiz edilir ve işlenerek etkileri azaltılır.
 • Ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü arttırır.
 • Kuruluşların, bilgi varlıklarının farkına varmalarını sağlar.
 • Firmanın sahip olduğu varlıların korunmasını sağlar.
 • Firma genelinde bilgi güvenliği bilinci oluşur.
 • İş sürekliliğini kesintiye uğratacak durumlar azaltılır.
 • Tedarikçi, müşteri, çalışanlara  ve tüm taraflara güven verir.
 • Belirli bir sistem sayesinde bilgi korunur, kötü sürprizlere yer bırakılmaz.
 • Bilgi güvenliği konusundaki açıklar tespit edilir ve açıklar kapatılır.
 • Yasal alanda yükümlülüklere uyum kolaylaşır, yasal takip ihtimali engellenir.
 • Her türlü veri kaybı ihtimallerini ortadan kaldırır
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır.

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

İşyerlerinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi , bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.


ISO 45001 Tarihçesi Ve Ilgili Diğer Standartlar

1974 : İşyerinde sağlık ve güvenlik yasası (HASAW-İngiltere)
1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3
1987 : ISO 9000 Serisi
1991 : HS(G) 65 Başarılı sağlık ve güvenlik yönetimi
1994 : ISO 9000:94 yayınlandı & BS 5750 yürürlükten kalktı
1996 : ISO 14001 : 1996 yayınlandı
1996 : BS 8800 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için rehber
1999 : OHSAS 18001:1999 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı
2000 : ISO 9000 :2000 yayınlandı
2004 : ISO 14001:2004 yayınlandı
2007: OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı
2008 : ISO 9001: 2008 yayınlandı

2015 : ISO 9001: 2015 yayınlandı

2015 : ISO 14001: 2015 yayınlandı

2015 : ISO 45001: 2015 yayınlandı

ISO 45001 İSG Faydaları

Kârlılığı artırmak,

İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,

Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,

Motivasyon ve katılımı artırmak,

Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,

Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,

Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak


ISO 45001 Standardı Şu Bölümlerden Oluşmaktadır.

Kapsam

Atıf Yapılan Standartlar

Terimler Ve Tarifler

 

ISO 45001 Yönetim Sistemi Unsurlar

Genel Şartlar

İSG Politikası

Planlama

Uygulama Ve Çalıştırma

Kontrol Ve Düzeltici Faaliyet

Yönetimin Gözden Geçirmesi

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Bu sistem altmıştan fazla ülkenin enerji uzmanının bir araya gelerek yıllar içerisinde oluşturduğu bir sistemdir. ISO 50001, firmaların temel enerji tüketiminin belirlenmesinde yardımcı olan bir süreçtir. Sistem; iş planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı sağlar.

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir yönetim sistemidir. Yapısı itibariyle ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemine benzer olması sebebiyle ISO 14001 belgesine sahip kurumlar, ISO 50001 standardı koşullarına kolayca uygunluk sağlayabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Maliyetlerin azaltılmasını sağlar.
 • Şirketinizin itibarını ve çevre performansını arttırır
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesini sağlar.
 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.

 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile kuruluşlar müşterilerini ne kadar önemsediğini göstermek, müşteri şikayetlerini değerlendirerek rakiplerle araya ciddi farklar koymak, müşteri ilişkilerinde kusursuzu yakalamak, müşteri şikayetleri yönetiminde çalışanları bilinçlendirmek ve dikkatlerini konuya yöneltmek için çalışmalar yapmaktadır.

ISO 10002 Standardının Ana Başlıkları

 • Giriş
 • Kapsam
 • Atıf Yapılan Standartlar
 • Terimler ve Tarifler
 • Kılavuzluk Prensipleri
 • Şikayetleri Ele Alma Süreci
 • Planlama ve Tasarım
 • Şikayet Yönetimi Prosesinin Çalıştırılması
 • Süreklilik ve İyileştirme

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Yararları

 • Müşteri odaklı yaklaşım
 • Görünürlük
 • Sorumluluk
 • Ulaşılabilirlik
 • Cevap verebilirlik
 • Gizlilik
 • Nesnellik
 • Sürekli gelişim

 

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 standardı ISO 9001 standardı temel alınarak oluşturulmuş ISO 9001 standardının tıbbi cihazlara uyarlanmış ve genişletilmiş halidir. ISO 13485 standardı Tıbbi Cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. ISO 13485 Tıbbi Cihaz üreticilerinin CE işaretlemesine giderken de kullanabilecekleri, CE işaretlemesi kapsamında H modülünü tercih eden firmaların kurması gerekli olan bir sistemdir. Temelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini içermekle birlikte özellikle tasarım aşamasındaki ek istekleri ile tıbbi cihaz üreticilerine ait bir standart haline getirilmiştir.

Tıbbi cihazların ticareti ve imalatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik kalite sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir Standart olan ISO 13485, tıbbi cihazların ya da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını içine alan bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.

ISO 13485’in Faydaları Nelerdir?

 • Çalışanlarda kalite bilincinin artırılmasını sağlar.
 • Kuruluşun piyasadaki saygınlığının arttırılmasını sağalar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Tıbbi cihazların tasarım, üretim ve servis kalitesinin arttırılmasını sağlar.
 • Bilhassa Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta avantaj sağlar
 • Cihazlara duyulan güvenin arttırılmasını sağlar.
 • Cihazların kalitesindeki artışa bağlı olarak, insan sağlığının korunmasını sağlar.
 • Bu konuyla ilgili çeşitli yasa ve yönetmeliklere uyumun kolaylaştırılmasını sağlar.

 

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Bu sistemin temel amacı işletmenin olağan üstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır.

ISO 22301 Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 22301 belgesi sayesinde, daha nitelikli bir iş süreci işleyişinin ortaya konulması sağlanır. Böylece iş gücünün verimli ve etkin kullanılmasıyla ortaya çıkacak yararlar, kuruma kar ve tasarruf olarak yansır. İş sürekliliği için ortaya konulacak plan, uygulama ve izleme süreçleri, koruma programlarının hazırlanması ve muhtemel risklerin belirlenmesini sağlayacaktır. Zarar verici ve yıkıcı mahiyette zararların def edilmesinde ISO 22301 standardizasyonu, verimli bir stratejiyi ortaya koymaktadır.

ISO 22301 Faydaları Nelerdir?

 • Şirkertiniz ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda olanak sağlar.
 • Kriz dönemlerinde kritik fonksiyonların sürekli çalışmasını temin eder.
 • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
 • Kazalar sırasında kesinti sürelerini en aza indirir ve düzelme süresini iyileştirir.
 • Kazaların etkisini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım benimsetir.
 • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
 • Müşterilerinize, tedarikçilerinize ve teklif taleplerine esnek olabileceğinizi kanıtlar.

 

 

 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi

Firmalar artık büyüklükleri ve sektörleri ne olursa olsun ürünlerini piyasaya sürmek ve tanıtmak için çok fazla teknoloji kullanmaya bağımlılardır. Hızla ilerleyen teknolojik değişimlerse bunu daha da karmaşıklastırmaktadır. Hangi sektörde faaliyet gösteren firma olsanız olun, Bilgi Teknolojileri hizmet yönetim sisteminizin kalitesini sürekli iyileştiren, güvenilir ayrı ve bağımsız bir sertifikasyon kurumundan alınan ISO 20000 belgesine ihtiyacınız olacaktır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar.
 • Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.
 • Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.

 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

1997 yılında CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) önderliğinde, işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin de bulunduğu bir çalışma grubu tarafından, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan işletmeler için SA 8000 (Social Accountability 8000) sistemi meydana getirilmiştir.

Sosyal sorumluluk konusunda 3. taraf denetimin gerçekleştirilebileceği tek belgelendirme standardıdır. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS ile uyumlu bir standart olup Birleşmiş Milletler İnsan Hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ni temel alan bir standarttır.

SA 8000 belgelendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği, zorunlu ve çocuk işçiliği, örgütlenme özgürlüğü, ayrımcılık, çalışma saatleri ve ücretler, disiplin uygulamaları ve yönetim sistemleri konularını ele almaktadır.

SA 8000, üretim ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurlara önem veren bir standarttır ve tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki işletmeye uygulanabilir.

SA 8000 Standardının Yapısı ve Sosyal Sorumluluk Talepleri

 1. Çocuk İşçiliğin düzenlenmesi/engellenmesi çocuk işçilerin himayesi
 2. Metazori işçiliğin engellenmesi
 3. İşyeri sağlığı ve iş güvenliği
 4. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu ücret pazarlığı hakkı
 5. İşyerinde ayrımcılığın engellenmesi
 6. Fena muamelenin engellenmesi
 7. Çalışma saatlerinin yasalara uygunluğu
 8. Ücretlerin yasalara uygunluğu
 9. SA 8000 yönetim Sistemi
 • Politika
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi
 • Yönetim Temsilcisi
 • Planlama ve uygulama
 • Tedarikçi ve Taşeronların kontrolü
 • Düzeltici/Önleyici faaliyetler
 • Dış ilan ve tebliğler
 • Standarda Uygunluğun ilgili taraflara beyanı
 • Kayıtlar

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Faydaları

 1. İşletmenin imajını korunur ve düzeltilir.
 2. Çalışanların morali ve verimliliği arttırır.
 3. Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir.
 4. Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır.
 5. Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır.
 6. Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır.
 7. Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması sağlanır.

Bu özellikleri sebebiyle SA 8000, yakın bir zamanda tüm tüketicilerin varlığını arayacakları bir sistem olarak karşımıza çıkacaktır.

 

 

Helal Gıda

Hızla gelişen teknolojiden destek alıp ivme kazanarak büyüyen gıda ve kimya endüstrisi, tüketici ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık ve çeşitlilik sağlamakla birlikte beraberinde farklı soru ve sorunları da getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de İslam alemi tarafından İslami hükümlere uygun helal ürün tüketilip tüketilmediği sorunudur.

Tüm insanların güvenli gıda ürünü tüketme hakkı mevcuttur. Bunun yanında Müslümanların İslami hükümlere uygun gıda, kozmetik vb. ürünleri tüketme hakkı mutlaktır. Müslümanlar yüzyıllardır İslami hükümlere uygun gıda vb. tüketim malzemelerini belirlemede sorun yaşamamışlardı. Çünkü tüketilen ürünler, içeriği daha basit olan ve çoğunlukla ev tipi ürünlerdi. Ancak, son dönemdeki teknolojik gelişmelerle birlikte, gıda sektöründeki atılım ve gelişmeler beraberinde ürün çeşitliliği ve içerik karmaşasını da getirmiştir.

Helal ürün; öncelikle temiz ve güvenilir ürün demektir. Bunun yanında hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen ürün demektir. Bu bağlamda İslam dinince yasaklanmamış ürünler Helal olarak nitelendirilmektedir. Helal olmayan (haram) ürünlerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

 • İslami kurallara göre kesin bir delille açık bir şekilde yasaklanmış olan her türlü ürün, faaliyet,
 • Domuz veya yabani ayı,
 • Köpek, yılan veya maymun,
 • Pençe ve ön dişleri olan aslan, kaplan vb. etobur hayvanlar,
 • Kartal, akbaba vb. avcı kuşlar,
 • Fare, kırkayak, akrep ve benzeri zararlı hayvanlar,
 • Arı, karınca ve ağaçkakan gibi İslami hükümlere göre kesimi yasaklanmış hayvanlar,
 • Bit, sinek, at sineği ya da diğer benzeri hayvanlar gibi genelde insanlar arasında iğrenilen ve istenmeyen hayvanlar,
 • Kurbağa, timsah ve diğer benzeri hem karada hem suda yaşayan hayvanlar,
 • Pulu olmayan herhangi bir deniz canlısı,
 • İslami kurallara göre kesilmeyen herhangi bir hayvan,
 • Kan ya da kanla karıştırılmış hazır yemekler,
 • Suda yaşayan ve İslami hükümlere göre avlanmayan hayvanlar (sudan canlı avlanmayan ya da ölü avlanan hayvanlar),
 • Alkollü, zehirli veya zararlı içecekler veya bunlarla karışmış olan maddeler.

Helal Standardı, insanların sağlıklı, güvenilir ve helal ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştıracak yöntemler geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir standarttır. Helal Standardı, tamamen bilimsel gerçekler üzerine kurulmuş, hem güvenilir ve temiz ürün hem de İslam dinince kabul edilen helal ürün üretmek ve tüketmek için temel teşkil eden bir kaynaktır. Helal Standardı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı baz alınarak hazırlanmıştır.

Helal Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Helal belgesini sadece gıda ürünlerine verilmiş bir sertifika olarak düşünmemek gerekmektedir. Aynı zamanda ürünlerin paketlenmesi, etiketlenmesi, taşınması, servis ve lojistik faaliyetlerine ayrıca otelcilik, seyahat, eczacılık, kozmetik ve ilgili cihazlar ile diğer sağlık ürünlerine ilişkin özellikleri de içine aldığı unutulmamalıdır. Görüldüğü üzere çok çeşitli sektörlerle ilgili olan Helal belgesi hem üreticiye hem de tüketiciye güvenilirlik açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı şu şekildedir:

 • Helal belgesi, üretici ve tüketici arasında bir güven bağı oluşturur.
 • Gün geçtikçe artan bilinçli tüketici taleplerini karşılayabilmek için üreticilere hem kendi sistemlerini hem de ürünlerini geliştirmek için yol göstericidir.
 • Temiz ve güvenilir ürün uygulamalarını teşvik eder.
 • Helal Standardı, uluslararası kamuoyunda geçerliliği kanıtlanmış olan ISO 22000 Standardını baz aldığı için üreticilerin daha kaliteli ve güvenli üretim yapmalarını sağlayacağından kalitenin artırılmasında önemli bir rol oynar.
 • Hammaddeleri, ürünleri, üretim aşamalarını, katkı maddelerini ve içeriklerini, işleme yöntemlerini denetleyen tarafsız bir uzman ve bilirkişi hizmeti sağlar.
 • Üreticilere sektörün yapısını göstermede, sektördeki yerini belirlemede ve gelişen ve değişen piyasa şartlarını yakalamada kaynak oluşturur.
 • Artan “Helal Belgeli Ürün” talebi içerisinde üreticilerin rekabet gücünün artmasına yardımcı olur.
 • Helal belgesi üreticilerin Müslüman ülkelere ihracat pazarında pay sahibi olup payını artırmaları için onları bir adım öne geçirir.
 • Sürekli gelişen ve değişen teknolojide meydana gelen yenilikleri, artan ihtiyaçları ve müşteri beklentilerini takip etmede uzman görüşü desteği alınmış olur.
 • Bilimsel veriler ışığında, İslami hükümleri çok iyi bilen uzmanlarca denetlenen helal sistemi üreticilere bu aşamada mükemmel bir kaynak oluşturur.
 • Helal belgeli ürün talebi olan ülkelere yapılacak ihracatlarda anlaşmazlıkların önüne geçilmesine yardımcı olur.
 • Sadece helal gıda anlamında değil, temiz ve güvenilir gıda, müşteri memnuniyeti, kaliteli kontrol yöntemleri, gerekli dokümantasyonun iyileştirilmesi ve daha az kayıp daha çok verim anlamında da faydalar sağlar.

Helal Standardını Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

Helal Standardını üretim yapan, yurt içine ve özellikle Müslüman ülkeler başta olmak üzere yurt dışına satış yapan tüm firmalar kullanabilir ve uygulayabilir. Helal Standardı öncelikle güvenli ürün temeline dayandığı için firmaların ISO 22000 Standardının şartlarını da karşılamaları gerekmektedir. Helal belgesi alabilecek sektörlerden bazıları aşağıda açıklanmıştır:

 • Her türlü gıda, gıda katkı maddesi, gıda ambalaj malzemesi üreten ve satan firmalar,
 • Oteller ve lokantalar,
 • Kişisel bakım ürünleri, kişisel temizlik ürünleri, kozmetik ürünler üreten ve satan firmalar,
 • Ev tipi ve sanayi tipi temizlik kimyasalları ve temizlik malzemeleri üreten ve satan firmalar,
 • Sağlık amacıyla kullanılan kimyasal, ilaç, malzeme ve cihazları üreten ve satan firmalar,
 • Lojistik hizmetleri, çöp toplama, atık toplama vb. işleri yapan hizmet firmaları,
 • Yem ve yem katkı maddesi üreten firmalar,
 • Böcek ilaçları ve gübreler de dahil olmak üzere kimyasal ve biyokimyasal ürün üreten ve satan firmalar,
 • Proses makineleri ve ekipmanları üreten ve satan firmalar,
 • İçme ve kullanma suyu paketlemesi ve satışı yapan firmalar,
 • Çiftlikler ve balıkçılar.

 

EN ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi

Müşteri İletişim Merkezleri hizmet sunumu için genel şartlar (Customer Contact Centres – Requirements for service provision) standardı Kasım 2009 tarihinde CEN (European Commıttee For Standardızatıon) tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. EN ISO 15838, Çağrı Merkezleri için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. Bu standarda belirtilen sistem şartları, hizmetin teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir.

Bu standardı hazırlamanın genel amacı iletişim merkezleri için ortak kalite ve teknik şartlarının belirlenmesidir. Standard hem iç hem de dış kaynaklı müşteri iletişim merkezleri için geçerlidir.
Standart hem iletişim merkezi ve hem de bu merkezleri kullanan müşteriler için düzenlenmiştir.

EN ISO 15838 Amacı

 1. Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve arttırmak,
 2. Sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak,
 3. Müşterilerin, çözüm ortaklarının ve personelin memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak,
 4. Sürekli gelişim kültürünü oluşturarak Müşteri İletişim Merkezinin değerinin artmasını sağlamak.

EN ISO 15838 Özellikleri

 • Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanmıştır,
 • Müşteri İletişim Merkezlerine özel hazırlanmış bir standarttır,
 • Uluslar arası geçerliliğe sahiptir,
 • İç ya da dış kaynaklı bütün Müşteri İletişim Merkezlerinde uygulanabilir,
 • Bu standart diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilir (ISO 9001 Kalite, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri).

EN ISO 15838 Standardı İçeriği

 1. Giriş
  1. Kapsam
  2. Atıf Yapılan Standart Ve/Veya Dokümanlar
  3. Terimler Ve Tarifler
  4. Yönetim Strateji Ve Politikası

4.1. Genel
4.2. İş Tanımları
4.3. Operasyonel Rol Ve Sorumluluklar
4.3.1. Genel
4.3.2. İnsan Kaynakları
4.3.3. Bilişim ve İletişim Teknolojisi
4.3.4 Kalite Güvence Sistemi
4.3.5 Eğitim
4.3.6 Operasyon Yönetim Fonksiyonu
4.3.7 Planlama ve Kontrol Fonksiyonu
4.3.8 Sorumlu Organizasyon Yönetim Fonksiyonu

 1. İletişim Merkezi Temsilcisi

5.1.Müşteri İletişim Merkezi Temsilcilerin Görevler Ve Fonksiyonlar İlgili Sorumlulukları
5.2. İletişim Merkezi Temsilcileri İçin Şartlar
5.2.1. Genel
5.2.2 İletişim ve Müşteri Hizmetleri
5.2.3 Teknik beceriler
5.2.4 Özel bilgi ve becerileri
5.3. İşe Alım Süreci
5.4. Temsilcilerin Eğitimi
5.5. Performans
5.6. Temsilcilerin Tatmini
5.7. Temsilcinin Gizliliği

 1. Altyapı

6.1. İletişim Kanalları
6.2. İletişim Yönetimi (Yazılım ve Donanım Araçları)
6.3. Çalışma Ortamı
6.4. Yedekleme Sistemi

 1. Süreçler

7.2. Müşteri Organizasyonlarla Anlaşmalar
7.3. Servis İstatistikleri
7.4. Sapmaların Kontrolü
7.5. Süreç Kalitesinin İzlenmesi
7.6. İşgücü Yönetimi
7.7. Erişim Kanalları
7.8.Şikayet Süreci
7.9.Gizlilik
7.10. İş Süreklilik Planları

 1. Müşteri Memnuniyeti
  9. Sosyal Sorumluluk

 

 

ISO 22716 – Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları

ISO 22716 – Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Kozmetik için yeni Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel taşlarından biridir. Bu düzenleme, tüketici güvenliğini sağlamak için çok yüksek gereksinimler ortaya koyar.

ISO 22716 – Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Kozmetik için yeni Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel taşlarından biridir. Bu düzenleme, tüketici güvenliğini sağlamak için çok yüksek gereksinimler ortaya koyar. Tüm bu yeni yasal gereksinimlerin içinde, Avrupa pazarı içinde dolaşan tüm kozmetik ürünleri ISO 22716 standartlarında tanımlanan Kozmetik İyi Üretim Uygulamalarına göre üretilmelidir. Standart kozmetik üretim zincirindeki tüm katılımcılar ile direkt ilgi kurmaktadır. Malzeme üreticileri, son ürün birleştiricileri, distribütör ve ithalatçılar/ihracatçılar, tüm katılımcılar buna dahildir ve yeni sorumluluklar tanımlanmıştır.

Avrupa pazarı üzerinde dolaşan tüm kozmetik ürünlerinin ISO 22716 standartlarında tanımlanan Kozmetik iyi Üretim Uygulamalarına göre üretilmesi zorunlu olacaktır. Diğer gereklilikler üreticiler ve dağıtımcılar açısından artan bir sorumluluk içerir. Avrupa komisyonuna tanıtımda, özellikle toksit içerikli maddelere ilişkin ürün etiketleme, daha kapsamlı ürün dosyası ve zorunlu bildirim gerekmektedir. Kozmetik Pazarları gelişmiş olan diğer ülkeler iyi Üretim Uygulamaları zorunlu bir gereksinim olarak görüp pazarlarına adapte edeceklerdir.

Kozmetikte iyi üretim uygulamaları bugüne kadar gelen tecrübeleri, işletme kurallarını, organizasyonel kılavuzları içerir ve özellikle insan, teknik ve yönetimsel faktörlerin üretim kalitesine etkilerine odaklanır. GMP’nin amacı üründen beklenen teknik özelliklere denk düşen faaliyetleri tanımlamaktır: İyi uygulanılırsa ürün güvenilir sayılmaktadır. ISO 22716 Kozmetik iyi Üretim Uygulamalarını tanımlayan standarttır. Kozmetik endüstrisi profesyonellerinin işbirliğiyle yazılmıştır ve en iyi sınıf yöntemleri teşvik eder. ISO 22716’nın kapsamı yalnızca üretim aktiviteleriyle sınırlandırılmamıştır ayrıca kontrol, depolama ve sevkiyat işlemlerini de kapsar.

22716 denetimi ham madde üreticilerinden bitmiş ürünlerin imalatına kadar kozmetik ürünlere ait farmasötik ürün tedarik zincirleri ile ilgili gereklilikleri anlamanıza yardım eder. Ayrıca GMP ilkeleri ve ISO 22716 maddelerine göre bir kalite yönetim sistemi (KYS) oluşturmak için özel gerekleri de açıklar.

Denetimler, Kozmetik Endüstrisi için GM geliştirilmesi, uygulanması ve yönetiminde yer alan herkes için bir giriş niteliğindedir ve özellikle kozmetik ürünler üreten ve GMP uyumlu olmak isteyen kuruluşlar ile ilgilidir. ISO 22716 temelinde başka bir yönetim sistemi ile entegre kurulabilir.

 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi

Firmalar artık büyüklükleri ve sektörleri ne olursa olsun ürünlerini piyasaya sürmek ve tanıtmak için çok fazla teknoloji kullanmaya bağımlılardır. Hızla ilerleyen teknolojik değişimlerse bunu daha da karmaşıklastırmaktadır. Hangi sektörde faaliyet gösteren firma olsanız olun, Bilgi Teknolojileri hizmet yönetim sisteminizin kalitesini sürekli iyileştiren, güvenilir ayrı ve bağımsız bir sertifikasyon kurumundan alınan ISO 20000 belgesine ihtiyacınız olacaktır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar.
 • Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.
 • Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.

 

 

 

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

Uluslararası standartları yazan ve yayınlayan kuruluş olan ISO (International Organization for Standardization) artık tüm yönetim sistemi standartlarını “Yüksek Seviye Yapı” denilen ortak bir çatı altında yayınlamaya başladı. Revize olan tüm yönetim sistemleri artık “Risk” tabanlı bir yaklaşıma sahip. Standartların getirdiği risk yaklaşımını bir tüme varım felsefesiyle “Kurumsal Risk Yönetimi” çerçevesinde tüm kuruluşunuza uygulayabilmeniz için ISO 31000 size yol gösterecek bir kılavuzdur.
Riskleri etkin yöneten kuruluşların kendilerini korumaları ve büyümeleri daha muhtemeldir. Tüm şirketlerin karşısındaki engel, iyi uygulamayı gündelik operasyonlarına entegre etme ve kurumsal yöntemlerinin daha geniş açıda uygulamaktır.

ISO 31000 Nedir?

ISO 31000 risk yönetimi uluslararası bir standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. İster kamu, ister özel, ya da sosyal alanda çalışın, planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine uygulanabildiği için ISO 31000 standardından yarar sağlayacaksınız. Tüm kuruluşlar riski bir ölçüye kadar yönetirken, bu standardın en iyi uygulama tavsiyeleri yönetim tekniklerini iyileştirmek ve iş yerinde her an iş güvenliği ve sağlığını hakim kılmak için geliştirilmiştir.
ISO 31000 ilke ve yönergelerini şirketinizde uygulayarak operasyonel verimi, yönetiim ve hissedar güvenini arttıracak, kayıpları en aza indireceksiniz. Bu uluslararası standart sağlık ve güvenlik performansını pekiştirmenizde, karar süreci için sağlam bir temel oluşturmanıza ve tüm alanlarda proaktif yönetimi teşvik etmenizde yardımcı olur.

ISO 31000 Yararları Nedir?

 • Operasyonel verimi ve yönetimi proaktif olarak geliştirir
 • Hissedarlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
 • Kayıpları en aza indirmek için risk analizine yönelik yönetim sistemi kontrolleri uygular
 • Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır
 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur
 • İş sürekliliği elde edersiniz.
 • Risk ve fırsatları analiz eder planlama doğru strateji uygularsınız.

 

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standart, Uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardında geçen Güvenlik ifadesinin anlamını Tedarik Zincirine, bilerek veya yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerle zarar verebilecek faaliyetlere karşı koyma olarak tanımlanır. Bu çerçevede; kuruluşun bazı alanlarda etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zincirinde meydana gelebilecek risklerini kontrol altına almalarını sağlar.

Bu standart, tedarik zincirine herhangi bir şekilde bağlı olan kuruluşlara tedarik zincirindeki kritik güvenlik noktalarına dikkati çeken yeni bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçeve finans, üretim, bilgi yönetimi ve üretim tesislerini içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan bir yapıdadır. Bir yandan tüm endüstri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlara güvenlik risklerini değerlendirmelerinde ve kontrol etmelerinde destek olurken, bir yandan da güvenlik tehditlerinden kaynaklanabilecek etkilerin azaltılmasını amaçlar ve bunu yaparken kalite, iş güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetimi gibi temel yönetim prensiplerini kullanır.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Serisi

 • ISO 28000 ISO Teknik Komite (TC8) “Gemi ve Deniz Teknolojisi” tarafından geliştirilmiştir. Güvenlik sistemlerine risk esaslı yaklaşımı sebebiyle, ISO 14001:2004 tarafından kabul edilen ISO formatına dayanır. Standartlar ISO 28000 serisi oluşturmaktadır;
 • ISO 28000:2007- Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetim Standardı (GYS) gereksinimleri standardı, uyumlu tasdik edilmiş kuruluşlara karşı Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetim Sistemi için şartnameler.
 • ISO 28001:2007- Gereksinimleri ve uluslararası tedarik zinciri kuruluşları için rehberlik sağlar.
 • Dünya Gümrük Örgütünce standartların çerçevesinde ortaya koyulan, Uygulanabilir Yetkili Ekonomik Operatör (AEO) ölçütlerinin biraraya gelmesinde ve ulusal tedarik zinciri güvenlik programlarının uygulanmasına katkıda bulunur.
 • ISO 28002:2010 PAS- Tedarik zincirinde esnekliklerin gelişimi- Kullanım kılavuzu ile gereksinimler.
 • ISO 28003:2007 – Tedarik zinciri güvenlik sistemlerinin denetim ve sertifikasyon kuruluşları için gereksinimleri.
 • ISO 28004:2007 – ISO 28000:2007 uygulaması üzerinde genel tavsiyeler sağlar.
 • ISO/AWI 28005 – (Geliştiriliyor) Elektronik Bağlantı İzni- Part 1: İleti yapıları
 • ISO/AWI 28005- Elektronik Bağlantı İzni – Part 2: Çekirdek veri elemanlarıISO 28000 Tedarikçi Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Maddeleri

Genel Güvenlik Şartları

4.2 Güvenlik Politikası Şartları
4.3 Güvenlik Planlama Şartları

4.3.1 Güvenlik Tehditleri Analizi ve Denetimlerin Seçimi
4.3.2 Yasal ve Diğer Güvenlik Gereksinimlerine Uymak
4.3.3 Güvenlik Yönetimi Amaçları Kurulumu
4.3.4 Güvenlik Yönetim Hedeflerinin Belirlenmesi
4.3.5 Güvenlik Yönetimi Programlarının Geliştirilmesi

4.4 Güvenlik Uygulama Koşulları

4.4.1 Güvenlik Yönetim Yapısı Oluşturma
4.4.2 Yetki Sağlamak ve Güvenlik Eğitimi Vermek
4.4.3 Güvenlik Haberleşme Prosedürü Geliştirmek
4.4.4 GYS Belgelerinin Hazırlanması ve Kayıtlarının Alınması
4.4.5 GYS Belgelerinin ve Verilerinin Kontrolü
4.4.6 Operasyonel GYS Kontrol Önlemlerinin Uygulanması
4.4.7 Acil GYS Planlarının ve Prodürlerinin Hazırlanması

4.5 Güvenlik Gereksinimleri Denetimi

4.5.1 Monitör ve Tedbir Güvenlik Performansı
4.5.2 Güvenlik Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
4.5.3 Güvenlik Olaylarının Araştırılması ve Harekete Geçilmesi
4.5.4 Güvenlik Yönetimi Kayıtları Kontrolü
4.5.5 Güvenlik Yönetim Sisteminin Denetimi

4.6 Güvenlik İnceleme Koşulları

ISO 28000 Faydaları Nelerdir?

 • Ürünlerin; üretim, depolama ve taşıma operasyonları sırasında çalınma, kaybolma, hasar görme, zedelenme, bozulma gibi hasarların en az inmesini sağlar.
 • Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek diğer iş kararları ile birlikte yönetilmesini sağlar.
 • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlayarak kolaylık sağlar.
 • Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini kazanmayı sağlar.
 • Bina, tesis ve araçlara karşı yapılan kasıtlı eylemler neticesinde zarar görme olasılığını, kuruluş araçlarının kötü niyetli eylemlerde, terörist saldırılarda kullanılmasını, Kuruluş yönetici veya çalışanlarına yönelik zarar verme amaçlı eylemleri ortadan kaldırır.
 • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın en azda gerçekleşmesini sağlar.
 • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlayarak kolaylık sağlar.

 

 

CE Belgelendirme

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” Markası adını Fransızca “Avrupaya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri Aşağıda AB’nin Tek Pazar hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve teknik uyumun temel taşlarından birini oluşturan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamından hazırlanan ve yayınlanan Direktiflerin listesi verilmektedir.

Bu politika kapsamında geliştirilen Direktifler (mevzuat) ilk olarak 1987 yılında yayınlanmaya başlamış ve günümüze kadar yaklaşık 25 adedi bulmuştur. Bu Direktiflerin iki temel amacı bulunmaktadır. İlki İç Pazarda malların serbest dolaşımını temin etmek ve ikinci olarak ta ilkini gerçekleştirirken mümkün olan en yüksek seviyede korumayı sağlamaktır. Bu Direktifler ortak noktası ise uyumlaştırılması ve uygulanması zorunlu olan temel gerekler, uygunluk değerlendirme süreçlerinin tanımı ve CE İşaretinin kullanımı. AB’nin standardizasyon kuruluşları bu mevzuata göre uygunluğu tek yöntemle ortaya koyacak olan teknik spesifikasyonları hazırlamakla görevlendirilmişlerdir.

CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliġinde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir. Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğindedir.

CE İşareti (CE Belgesi) Faydaları

 • CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
 • Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
 • CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
 • CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
 • CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
 • CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
 • CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
 • CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
 • CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

CE işareti Direktifleri

 • Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri
 • Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için)
 • Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC – 98/37/AT
 • Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC – 89/66/AT
 • Asansör Direktifi 95/16/EC – 95/16/AT
 • Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC – 93/42/AT
 • ATEX Direktifi 94/9/EC – 94/9/AT
 • Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC – 99/5/AT
 • Gürültü Direktifi 2000/14/EC – 2000/14/AT
 • Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)
 • Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
 • Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)
 • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
 • Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
 • Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 • İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
 • Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

CE İşareti (Belgesi) Nasıl Alınır?

Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur :

 • Düşük riskli ürünler: Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.
 • Yüksek riskli ürünler: Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.

CE İşaretinin (Belgesinin) Ürüne İliştirilmesi?

Ürün gruplarına ait direktiflerde CE işaretinin ürünlere nasıl yerleştirileceğine dair detaylı bilgiler verilmiştir. Üreticiler bu direktifler doğrultusunda ürününe CE işaretini yerleştirmelidir. CE İşareti :

 • İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni ürünler,
 • Birlik pazarına ithal edilecek kullanılmış ürünler,
 • Birlik pazarına sunulan komple yenilenmiş ürünler için geçerlidir. Direktifler bazı koşullarda CE işareti taşımaksızın endüstriyel ürünlerin Birlik pazarında serbestçe dolaştırılmasına izin vermektedir.


Bu özel durumlar;

 • İnşaat Malzemeleri kararnamesine göre, insan sağlığı ve güvenliğini doğrudan tehdit etmeyen bazı ürünler, sadece bir uygunluk beyannamesi düzenlenerek Birlik pazarına sunulabilir.
 • Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ve tıbbi cihazlar kararnameleri ile klinik ihtiyaçları için veya kişiye özel, siparişe göre üretilmiş tıbbi malzeme ve ekipmanlar, In Vitro Tanı Cihazlar Kararnamesi uyarınca performans değerlendirmesi maksadı ile üretilen ürünlerin Birlik pazarına sunulması bir beyanname ile mümkündür.
 • Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar kararnamesine göre; bir makine-ekipman bileşeni olarak veya bunun koruyucu sistemi olarak işlev gören ürünler ile, Gaz Yakan Aletler kararnamesi uyarınca tesisatlarda kullanılan bağlantı elemanları ve fittingler, birer uygunluk sertifikası ile Birlik pazarına rahatça sürülebilir.
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri kararnamelerine uyarınca, imalatçı adı ile maksimum kapasitesi etiketlenmiş enstrümanlar uygunluk değerlendirme sürecine gerek duymaksızın Birlik pazarına sürülebilir.
 • Basit Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Kaplar kararnamelerine göre, mükemmel mühendislik becerileri ile üretilen kaplar ve araçlar için de ayrı bir uygunluk doğrulama süreci aranmamaktadır. Bu tür ürünlerin üretilmesinde üretimi kontrol altında bulunduran bağımsız kurumlar görev aldığı gibi, üretim gerçekleştirenlerde özel eğitim ve beceri kalifikasyonları bulunmalıdır.
 • Ambalajlama ve atıklar, yüksek hızlı ray sistemler, normal hızlı ray sistemleri de bu kapsama girmektedir.

CE İşaretinin Kalite Yönetim İstemleriyle İlişkisi Nedir?

CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle (TS EN ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi yoktur. CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler. Modüler sistemde bazı ürün grupları için Kalite Yönetim Sistemlerinin şart olduğu görülmektedir.