Kobigel

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarını artırarak uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini ve etkinliklerini artırabilmelerini sağlamak amacıyla KOBİ Gelişim Destek Programı veya yaygın adıyla KOBİGEL, KOSGEB tarafından sunulan bir destek programıdır. Bu destek programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sundukları katma değeri artırmak amacıyla hazırladıkları projelerin desteklenmesini hedeflemektedir.

Bu bağlamda, 11 Ocak 2023 tarihine kadar başvuruların kabul edildiği 13 Aralık 2022’de duyurulan KOBİ Gelişim Destek Programı, toplamda 2 milyon TL tutarında bir destek sağlamaktadır. Siz de proje başvurunuzla KOBİGEL kapsamında hangi teşviklerden faydalanabileceğinizi öğrenmek isterseniz, başvurabilecek kişilerin kimler olduğunu ve diğer detayları sayfamızda bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOBİGEL kapsamında kimlerin başvurabileceği sorusuna cevap olarak, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin projelerine belirli teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşvikler, işletmelerin rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje teklif çağrısıyla birlikte, küçük ve orta boyutlu işletmelerin modern teknolojilere erişmeleri, üretim süreçlerini kalite standartlarına uygun hale getirmeleri ve imalat sektöründeki KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet ederek katma değerlerini artırmaları amaçlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda KOSGEB, 13 Aralık 2022 ve 11 Ocak 2023 tarihleri arasında KOBİGEL başvurularını kabul etmektedir.

KOBİ Gelişim Destek Programı’na başvurmayı düşünen işletmelerin aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekmektedir:

  1. KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve KOBİ Beyannamesiyle onaylı olarak KOBİ ölçeğinde işletme olmaları,
  2. NACE REV 2 sınıflandırmasına bağlı olarak imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermeleri,
  3. Başvuracak işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına bağlı olarak defter tutması,
  4. Teklif edilecek olan proje bütçesinin, 2021 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir.

KOBİGEL kapsamında sağlanan destekler nelerdir?

KOSGEB tarafından duyurulan KOBİ Gelişim Destek Programı, geri ödemesiz olarak 200 bin TL’ye kadar destek verilmesini öngörmektedir. Ayrıca, geri ödemeli olarak 1.7 milyon TL destek sağlanmaktadır. Toplamda proje bağlantılı olarak alınabilecek destek miktarı 2 milyon TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Destek oranları proje bağlantılı olarak değişebilmektedir. Personel dışındaki toplam giderler için yüzde 85 oranında destek verilmektedir. Bu destek, teminat karşılığında geri ödemeli olarak sağlanmaktadır.

Başvuru yapabilmek için proje süresinin en az 8 ay, en fazla 12 ay olması gerekmektedir. Erken ödeme durumunda, kurul tarafından onaylanan geri ödemeli desteğin yüzde 50’sine kadarı erken ödeme yapılabilir ve KOSGEB bütçe olanaklarına göre gerçekleştirilebilir.

Personel Gideri Desteği Projenize bağlı olarak en fazla iki yeni personel için destek alabilirsiniz. Bu destek, toplamda 200 bin TL’ye kadar geri ödemesiz olarak verilmektedir.

Makine ve Teçhizat Giderleri Desteği Modern bir üretim sistemi kurmak için satın alacağınız makine ve teçhizatlar yeni olmalıdır. Bu giderler için 1.2 milyon TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanmaktadır.

Yazılım Giderleri Desteği Projenize bağlı olarak, proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama, buluttan erişimle kullanım gibi yazılım giderleriniz desteklenmektedir. Yazılım satın alımı, kiralama, eğitim ve danışmanlık giderleri de toplamda 300 bin TL’ye kadar geri ödemeli olarak desteklenmektedir.

Hizmet Alım Giderleri KOBİGEL kapsamında başvurunuzla ilgili hizmet alımlarınız için destek sağlanmaktadır. Eğitim giderleri, belgelendirme giderleri, danışmanlık giderleri, test ve analiz giderleri ile proje hazırlama danışmanlığı giderleri toplamda 200 bin TL’ye kadar geri ödemeli olarak desteklenmektedir.