Kalkınma Ajansları Destekleri

Fizibilite Destek Programı, işletmelerin fizibilite çalışmalarına maddi destek sağlamaktadır. Program kapsamında, işletmelerin üretim, satış, finansal yönetim gibi alanlarda yapacakları çalışmaları desteklenmektedir.

Mali Destek Programları, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak düzenlenmektedir. Program kapsamında, işletmelerin yatırım, ihracat, inovasyon gibi alanlarda yapacakları çalışmaları desteklenmektedir.

Teknik Destek Programları, işletmelerin üretim, kalite kontrol, tasarım gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları teknik destekleri sağlamaktadır. Program kapsamında, işletmelere uzman danışmanlar tarafından teknik destek verilmektedir.