TKDK (IPARD) Destekleri


TKDK (İPARD) Kırsal Kalkınma Programı, AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan bir kurumdur. Kurum tarafından verilecek destekler geri ödemesiz HİBE şeklindedir. Amaç AB’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası için uyum hazırlıklarını ve politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktır.

ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF Tarım sektörünün modernizasyonu, Gıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak, yeni pazar fırsatları yaratmak, Birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak, İstihdam sağlamak ve göçe engel olmak.

İPARD PROGRAMI KAPSAMI Program kapsamındaki destek sınıfı; 101-Sınıf: 101-1-Süt üreten Tarımsal işletmeler 15.000-1.000.000 Avro 101-2-Et üreten tarımsal işletmeler -Kırmızı Et….20.000-1.000.000 Avro -Kanatlı Et….15.000- 500.000 Avro

103 –Sınıfı: 103-1-Süt ve süt ürün işlenmesi ve pazarlaması

  1. Süt işleme : 50.000-3.000.000 Avro
  2. Süt Top.Üretici Örg : 25.000-1.000.000 Avro

103-2-Et ve et ürün işlenmesi ve Pazarlama

Kırmızı ve Kanatlı et : 30.000-3.000.000 Avro

103-3-Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlaması :  50.000-1.250.000 Avro

103-4-Su Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması 50.000-1.500.000 Avro

302- Sınıfı: 302-1-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Arıcılık, Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler)………………………………5.000-250.000 Avro 302-2-Yerel Ürünler ve Mikro işletmelerin geliştirilmesi…………………… 10.000-250.000 Avro 302-3-Kırsal Turizm…………..15.000-500.000 Avro 302-4-Kültür Balıkçılığı……..15.000-400.000 Avro

BAŞVURU SÜRECİ TKDK ile Başvuru Sahibi arasında Sözleşme İmzalanır. Başvuru Sahibi Yatırımını gerçekleştirir.

BAŞVURU PAKETİNİN İÇERİĞİ • Başvuru sahipleri yatırım faaliyetlerini, yatırım bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam ettirmelidir.

DESTEK ORANLARI • Destek oranları belirlenen kriterlere göre değişkenlik göstermektedir. Oranlar %50-65 arasında değişmektedir.

PROJE AŞAMALARI YATIRIMIN YAPILMASI RESMİ BELGELERİN TEMİNİ BAŞVURU PAKETİ HAZIRLAMA 1 ORJİNAL 2 KOPYA HAZIRLANIR MİMARİ,STATİK,ELETRİK, MEKANİK TESİSAT TAAHHÜTNAMELERİN DOLDURULMASI BAŞVURU FORM. VE HARCAMA TABLOLARI DOLDURULUR DOSYA TESLİMİ TEKNİK PROJE TEKLİFE ÇIKILMASI SİSTEME YÜKLEME İŞ PLANI

GENEL KOŞULLAR

DESTEK VERİLEN HARCAMALAR 1- Yapım İşleri: Binaların inşası ve modernizasyon 2- Makine Ekipman: Bilgisayar yazılımları dahil makine ekipmanların satın alınması 3- Hizmet Alımları: İş Planı hazırlığı, Mimarlık, mühendislik harcamaları, diğer danışmanlık hizmetleri 4- Görünürlük: Pano ve Tabela alımları

Arıcılıkta proje kapsamında min.50-max.500 kovan • Süs Bitkilerinde sera büyüklüğü max.1 ha,açık alan üretiminin büyüklüğü max.2 ha olmalıdır. • Gerçek ve Tüzel kişilerde arıcılık ile ilgili ana arı üretimi söz konusu ise Ana Arı Üretim İzni Belgesinesahip olmalıdır. Not: 302 kapsamında Mesleki Yeterlilik aranmayacaktır.

TKDK Yerel Ürünlerde Koşullar: Yerel Tarım ürünleri veya El Sanatları listesinde belirtilen konularda faaliyet göstermelidir. Diğer aranan kriterler 302 sınıfında istenen koşullar ile aynıdır.

Kırsal Turizmde pansiyon, ‘yatak ve kahvaltı’ konaklama ve restoran hizmetleri, Çiftlik turizmi tesisi Sportif aktiviteler,doğa gezisi,tarihi geziler için kurulan tesislerin gelişiminin desteklenmesi amaçlanmıştır. Konaklama tesisleri yatırım sonunda max.25 Oda kapasitesine sahip olmalıdır. Not: Turizm İşletme Belgesi yatırımın sonunda alınacaktır.

Kültür Balıkçılığı işletmesi 10 tona kadar üretim kapasitesine veya 10-200 ton/yıl kurulu üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

TKDK, Türkiye’deki IPARD Programı’nın uygulayıcısıdır ve desteklediği sektörlerle işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına ulaştırarak modern tesislerin kurulmasına ve istihdam yaratmaya öncülük etmektedir. Ülkemizin 42 ilinde faaliyet gösteren TKDK, on binlerce projeye destek vererek ülke ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamıştır. TKDK’nın desteği sayesinde AB standartlarına uygun modern ve sürdürülebilir tesisler kurulmuş, talep artmış, yeni işletmelerin zincirleme olarak doğmasına neden olmuştur.

Er-Fe Danışmanlık Firması olarak, TKDK’nın sektörlere bağlı olarak %70’e varan oranlarda hibe desteği sağladığı projelerde sizlere destek oluyoruz. Koşul ve şartlara bağlı olarak 3.000.000,00 avro’ya kadar hibe desteği verilmektedir. Ayrıca, tüm sektörlerde projelerde KDV muafiyeti bulunmaktadır. Projelerinize özel çözümler sunmak, başvuru sürecinde size destek olmak ve hibe desteği almanızı sağlamak için Er-Fe Danışmanlık Firması olarak sizleri bekliyoruz.